Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUVATTNET, 1027 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-01 Stoppdatum 2018-08-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1536
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: