Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-08 Stoppdatum 2018-08-08
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 4445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: