Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-06 Stoppdatum 2018-11-06
Mängd (ton): 90,00 Kostnad totalt: 91137
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: