Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄDDEVATTNET, 701 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-09 Stoppdatum 2018-08-09
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: