Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-30 Stoppdatum 2018-08-30
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 28172
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: