Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-23 Stoppdatum 2018-07-23
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 24562
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: