Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-24 Stoppdatum 2018-10-25
Mängd (ton): 11,49 Kostnad totalt: 23369
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: