Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-04 Stoppdatum 2018-10-04
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1737
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: