Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ILETJÄRN, 7574 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-15 Stoppdatum 2018-10-15
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4992
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: