Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-28 Stoppdatum 2018-07-28
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 4875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: