Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-12 Stoppdatum 2018-08-12
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 1377
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: