Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-24 Stoppdatum 2018-09-24
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1519
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: