Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-27 Stoppdatum 2018-09-27
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: