Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-04 Stoppdatum 2018-09-04
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: