Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA STENKÄLLEVATTNET, 986 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-02 Stoppdatum 2018-08-02
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1536
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: