Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-25 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 29470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: