Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-31 Stoppdatum 2018-07-31
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 11322
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: