Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-24 Stoppdatum 2018-09-24
Mängd (ton): 10,18 Kostnad totalt: 14066
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: