Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELL ÖREVATTEN, 479 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-06 Stoppdatum 2018-08-06
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3474
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: