Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-27 Stoppdatum 2018-11-27
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 21232
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: