Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-23 Stoppdatum 2018-07-23
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt: 12070
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: