Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-19 Stoppdatum 2018-09-19
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 32931
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: