Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-01 Stoppdatum 2018-10-01
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: