Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-31 Stoppdatum 2018-10-31
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 21232
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: