Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-23 Stoppdatum 2018-10-23
Mängd (ton): 13,52 Kostnad totalt: 22376
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: