Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-25 Stoppdatum 2018-10-25
Mängd (ton): 18,19 Kostnad totalt: 28846
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: