Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-14 Stoppdatum 2018-11-14
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 28172
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: