Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-31 Stoppdatum 2018-07-31
Mängd (ton): 17,27 Kostnad totalt: 27989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: