Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-23 Stoppdatum 2018-07-23
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 17189
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: