Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-03 Stoppdatum 2018-08-03
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 8000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: