Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-11 Stoppdatum 2018-09-11
Mängd (ton): 46,15 Kostnad totalt: 48645
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: