Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-02 Stoppdatum 2018-10-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2924
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: