Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-28 Stoppdatum 2018-10-28
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 9425
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: