Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-23 Stoppdatum 2018-10-23
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 25818
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: