Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-26 Stoppdatum 2018-11-26
Mängd (ton): 35,92 Kostnad totalt: 38628
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: