Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-20 Stoppdatum 2018-10-20
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 4563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: