Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-11 Stoppdatum 2018-08-11
Mängd (ton): 8,05 Kostnad totalt: 11900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: