Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJUREVATTNEN (VÄSTRA), 1322 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-26 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1604
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: