Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-07 Stoppdatum 2018-11-07
Mängd (ton): 40,28 Kostnad totalt: 43139
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: