Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-26 Stoppdatum 2018-11-26
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 37733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: