Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-05 Stoppdatum 2018-10-05
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 4708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: