Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-31
Mängd (ton): 97,00 Kostnad totalt: 58200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: