Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-20 Stoppdatum 2018-11-20
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 33073
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: