Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-30 Stoppdatum 2018-07-30
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 16196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: