Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-14 Stoppdatum 2018-08-14
Mängd (ton): 1,07 Kostnad totalt: 1569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: