Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-23 Stoppdatum 2018-10-23
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 6462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: