Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS030, 8074 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-11 Stoppdatum 2018-12-11
Mängd (ton): 5,94 Kostnad totalt: 10314
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: