Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-17 Stoppdatum 2019-09-17
Mängd (ton): 4,55 Kostnad totalt: 9851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: