Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-19 Stoppdatum 2019-09-19
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 10646
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: