Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-16 Stoppdatum 2019-09-16
Mängd (ton): 4,57 Kostnad totalt: 10941
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: